معرفی شرکت

اهداف و چشم‌انداز

ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات ...

Private Police

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان53144-021

حفاظت،مراقبت،حراست و نگهبانی از ارگان های خصوصی و دولتی+9821-53144 Saman private security protection and care service institute of private police in Iran

ارائه بهترین خدمات در امور حفاظت،مراقبت ، حمل طلا ، ارز نگهبان محله ، اسکورت ، نگهبانی ، حمل پول ، اشیاءقیمتی ، انتظامات ، تشریفات ، شرکت و سازمان های خصوصی و دولتی Providing the best services in protection, care, transportation of gold, currency neighborhood guard, escort, guarding, carrying money, valuables, regulations, ceremonies, private and government companies and organizations 53144-021 53144-021