سگ گارد نگهبان

خلاصه سرويس

سگ گارد نگهبان
  • بکارگیری  سـگ گــارد در امورحفاظت

( در مراکز تجاری، انبارها، سوله ها، بانک ها، کارخانجات، مجتمع های مسکونی، پولرسانی، حمل اشیاء قیمتی و... با همراهی اپراتور و نگهبانان حرفه ای)

  • استقرارهای ثابت
  • ترکیبی
  • ایستگاهی
  • سیار موتوری وخودرویی