خدمات

جای نگرانی نیست،
ما توسط پلیس یاران شما را تحت پوشش حفاظتی و مراقبتی قرار می دهیم.

ما در حوزه نگهبانی در بانک و ساختمان ها تجربه کافی داریم.

سوالات متداول

سوالات متداول

چه افرادی می توانند برای استخدام به موسسه محافظین مراجعه نمایند؟

موسسه حفاظتی و مراقبتی  محافظین حریم سامان استخدام حفاظت فیزیکی ،استخدام نگهبان حرفه ای  خود را از میان ورزشکاران،قهرمانان و مربیان رشته های ورزشی انتخاب و استخدام می نماید

لذا در جذب و استخدام از افراد عادی نیز در امور اداری  بکارگیری می گردد و تمامی پرسنل می بایست به انجام وظایف خود به صورت صادقانه، مجدانه و قابل اعتماد،  و همچنین با حمایت از قوانین، سیاست ها و رویه هایی  که مشخص می گرددکه  اقدام نمایند.

 

 

فرم استخدام.استخدام حفاظت فیزیکی .استخدام پلیس یار.استخدام نگهبان .استخدام انتظامات .استخدامی نگهبانی .استخدام نگهبان .استخدام نگهبان و حراست بیمارستان .جذب و استخدام.استخدام بانک سامان .استخدام بانک ملی .استخدام .#استخدام .استخدام نگهبان و انتظامات .جذب و استخدام انتظامات و نگهبان .استخدام حفاظتی و مراقبتی .استخدام حفاظتی مراقبتی. ای استخدام حفاظت فیزیکی.کاریابی حفاظت فیزیکی.کاریابی تهران.کاریابی اصفهان.کاریابی مشهد.ایران استخدام.جابینجا حفاظت فیزیکی.آگهی استخدام حفاظت فیزیکی.جاب ویژن حفاظت فیزیکی. #فرم استخدام.#استخدام حفاظت فیزیکی .#استخدام پلیس یار.#استخدام نگهبان .#استخدام انتظامات .#استخدامی نگهبانی .#استخدام نگهبان .#استخدام نگهبان و حراست بیمارستان .#جذب و استخدام.#استخدام بانک سامان .#استخدام بانک ملی .استخدام.#استخدام نگهبان و انتظامات .#جذب و استخدام انتظامات و نگهبان .#استخدام حفاظتی و مراقبتی .#استخدام حفاظتی مراقبتی.# کاریابی حفاظت فیزیکی.#کاریابی تهران.#کاریابی اصفهان.#کاریابی مشهد.#ایران استخدام.#جابینجا حفاظت فیزیکی.#آگهی استخدام حفاظت فیزیکی.#جاب ویژن حفاظت فیزیکی.

اخلاق حرفه ای در حفاظت و مراقبت و استخدام نگهبان تاثیر گذار است؟

در امور حفاظت و مراقبت ،حفاظت فیزیکی،استخدام نگهبان حرفه ای  می بایست اخلاق حرفه ای سرلوحه کار پرسنل باشد لذا  باید در این شغل با صداقت و درستی رفتار کنند و در انجام وظایف امنیتی خود به عالی ترین اصول اخلاقی پایبند باشند

برای تکمیل فرم استخدام لطفا  اینجا کلیک/اشاره کنید

 و همچنین در انجام وظایف خود وفادار، کوشا و قابل اعتماد باشند و همیشه از قوانین، سیاست‌ها و رویه‌هایی که از حقوق دیگران حمایت می‌کند، حمایت کنند.

 

فرم استخدام.استخدام حفاظت فیزیکی .استخدام پلیس یار.استخدام نگهبان .استخدام انتظامات .استخدامی نگهبانی .استخدام نگهبان .استخدام نگهبان و حراست بیمارستان .جذب و استخدام.استخدام بانک سامان .استخدام بانک ملی .استخدام .#استخدام .استخدام نگهبان و انتظامات .جذب و استخدام انتظامات و نگهبان .استخدام حفاظتی و مراقبتی .استخدام حفاظتی مراقبتی. ای استخدام حفاظت فیزیکی.کاریابی حفاظت فیزیکی.کاریابی تهران.کاریابی اصفهان.کاریابی مشهد.ایران استخدام.جابینجا حفاظت فیزیکی.آگهی استخدام حفاظت فیزیکی.جاب ویژن حفاظت فیزیکی.

#فرم استخدام.#استخدام حفاظت فیزیکی .#استخدام پلیس یار.#استخدام نگهبان .#استخدام انتظامات .#استخدامی نگهبانی .#استخدام نگهبان .#استخدام نگهبان و حراست بیمارستان .#جذب و استخدام.#استخدام بانک سامان .#استخدام بانک ملی .استخدام.#استخدام نگهبان و انتظامات .#جذب و استخدام انتظامات و نگهبان .#استخدام حفاظتی و مراقبتی .#استخدام حفاظتی مراقبتی.# کاریابی حفاظت فیزیکی.#کاریابی تهران.#کاریابی اصفهان.#کاریابی مشهد.#ایران استخدام.#جابینجا حفاظت فیزیکی.#آگهی استخدام حفاظت فیزیکی.#جاب ویژن حفاظت فیزیکی.

 

 

آیا حقیقت دارد موسسه محافظین درخصوص تولید جلیقه و کت ضدچاقو اقدام نموده است؟

موسسه محافظین حریم سامان در خصوص تولید و فروش جلیقه ضد چاقو در کشور وسطح بین‌الملل اقدام نموده است

لازم به ذکر است جلیقه‌ ضد گلوله آکو در شکل کت شخصی جلیقه‌های شخصی تولید شده است و برای استفاده کننده جلیقه ضد چاقو امتیاز ویژه‌ای دارد که بدون جلب توجه در جامعه  می تواند در استفاده نماید.

جلیقه‌های ضد چاقو برای شغل‌های حساس از جمله افرادی که اقدام به حمل طلا، حمل اسناد و شغل های دارای تهدید می‌تواند بسیار حیاتی باشد

 در ضمن مژده به عزیزانی که به دنبال این شکل از جلیقه ضد چاقو بودند ،موسسه محافظین حریم سامان جلیقه ضد چاقو را در نظر دارد به صورت ویژه به فروش برساند و مشاغل و افراد حساس دارای تهدید می توانند با شماره‌های ذیل به جهت خرید تماس حاصل نمایند.021-53144

0900-1053144.

 

آیا موسسه محافظین امکانات درخصوص آموزش و فروش سگ گارد و امداد و غیره... و مربی را دارد؟

موسسه محافظین حریم سامان در خصوص آموزش ،تامین ،فروش، صادرات، سگ های ایرانی و خارجی گارد ،امداد ،موادیاب، بادیگارد و…از  توانمندی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد

در ضمن آمادگی آموزش اپراتور یا مربی سگ را در مرکز و پرورش گاه خود و در سراسر کشور دارد. 021-53144

0900-1053144.

 

آیا موسسه محافظین توانمندی تامین هلیکوپتر و هواپیما دارد!؟

موسسه محافظین حریم سامان توانمندی تامین هواپیما تا ظرفیت ۱۰ نفر و هلیکوپتر تا ظرفیت ۶ الی ۱۲ نفر و همچنین در خصوص حمل محموله و حمل اسناد و…آمادگی عقد قرارداد تمامی ارگان‌های خصوصی و دولتی را اعلام می‌دارد. 

 

021-53144

0900-1053144.

 

موسسه توانمندی پولرسانی و حمل محموله و اشیاءقیمتی در سراسر کشور دارد؟

، بله ،موسسه حفاظتی و مراقبتی ما در خصوص پولرسانی ،حمل طلا، حمل اسکناس ،حمل دلار اسکورت، تشریفات محموله‌ها، حمل مواد ناریه، حمل اسناد مهم در سراسر کشور آمادگی و توانمندی دارد

021-53144

0900-1053144.

 

آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز فروش تجهیزات شوکر و افشانه را دارد؟

 موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان دارای عاملیت فروش تجهیزات دفاع شخصی پلیس در خصوص فروش گاز اشک آور و شوکر در کشور با مجوز حمل برای گروه هدف می باشد. 021-53144

0900-1053144.

 

آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز آموزش حفاظت و مراقبت دارد؟

 موسسه محافظین حریم سامان مجری آموزش حفاظت و مراقبت پلیس در کشور می‌باشد و آمادگی همکاری خود را برای آموزش پلیس یاران، پرسنل حفاظت فیزیکی، انتظامات ،حراست در خصوص علوم و فنون حفاظت و مراقبت اعلام می‌دارد.

 در صورت نیاز موسسات و سازمان‌ها، مدرسین نخبه نظامی و انتظامی برای آموزش به داخل سازمان‌ها و تمامی شهرها در سراسر کشور اعزام می‌گردند.021-53144

0900-1053144.

 

دلیل تمرین های مکرر و روزانه پرسنل موسسه محافظین حریم سامان چیست؟

 در شغل‌های نظامی، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی برای اینکه یک مامور دچار خمودگی و روزمرگی نگردد می بایست تحت آموزش مکرر و نظارت های مستمر قرار بگیرد.

 در غیر این صورت یک محافظ یا پلیس یار دچار روزمرگی و فراموشی یک موضوع ساده را هم به دنبال خواهد داشت

پس بر حسب تهدیدات و نیازهای هر سازمان می بایست آموزش‌های مرتبط با آن به صورت مستمر به پرسنل و پلیس یاران و تیم تشریفات آموزش داده شود.

 

021-53144

0900-1053144.

 

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین حریم سامان چراپرسنل خود را با وسواس جذب و استخدام می نماید؟

به دلیل حساسیتی که در شغل حفاظت و مراقبت هست و ذات شغل امانت داری و محافظت از اموال اسناد ،جان آدم‌ها ، اطلاعات حریم سازمان‌ها و... می‌باشد.

به تمامیاین علت ها و غیره ... موسسه محافظین حریم سامان در جذب پرسنل خود را صورت حرفه‌ای و تخصصی اقدام  به استخدام می‌نماید 

 یک نفر  برای استخدام  می بایست مراحل مختلفی را  سپری کند تا به جهت پیوستن به خانواده سرمایه انسانی مورد تایید قرار بگیرد.

021-53144

0900-1053144

چرا محافظین حریم سامان در تشریفات و گارد سازمان ها از قهرمانان ورزشی بکارگیری می نماید؟

به دلیل حساسیت  بعضی از سازمان‌ها چه به لحاظ تشریفات و همراهی ، و همچنین در خصوص اهمیت حفاظت و حساسیت و تهدیدات موجود در پروژه ها نیاز هست از افرادی همچون ورزشکاران حرفه‌ای جذب و استخدام گردد تا در مواقع بحران  بر اساس آموزش‌های ارائه شده و آمادگی جسمانی که شخص دارد بتواند در کمترین زمان بهترین عکس العمل را از خود بروز دهد…

مدیریت آموزش موسسه محافظین حریم سامان

021-53144

0900-1053144. 

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین حریم سامان در امور حفاظت و مراقبت چرا با تمامی موسسات فرق دارد؟

فرق موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان  با سایر موسسات و حراست های کشوددر چیست؟

 

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین حریم سامان در جذب و استخدام نیرو سرمایه انسانی عمدتاً از قهرمانان ملی و گاهی اوقات بر حسب حساسیت ماموریت و پروژه از ورزشکاران متوسط به کارگیری می‌نماید. البته برخی از ماموریت‌ها که حساسیت حفاظتی ، امنیتی و درگیری ندارند از ورزشکاران معمولی و حتی افراد متخصص به دانش و علوم خاص به غیر از ورزش هستند به‌کارگیری می‌نماید

 

021-53144

0900-1053144

سوال از موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان : آیا حراست و نگهبانی سازمان ها می توانند تجهیزات دفاع شخصی از موسسه خریداری نمایند؟

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی

محافظین حریم سامان

تجهیز نمودن پرسنل نگهبان،حراست،انتظامات،تشریفات و مشاغل حساس

 

موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان در راستای بالا بردن ضریب امنیتی عمومی و سازمانی در کشور بر اساس مصوبه اقدام به واگذاری تجیزات دفاع شخصی از جمله شوکر وگاز اشک آور به اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید.

موسسه حفاظتی و مراقبتی در همین راستا به اشخاص حقیقی و عادی که در مشاغلی همچون صنوق فروش گاه های زنجیره ای،کارکنان بانک ها،افراد با ریسک و تهدیدات خاص،وکلای دادگستری ،پزشک ها،طلا فروشی ها،تمامی اصناف (زیر مجموعه های اصناف و اتحادیه ها با ارائه تاییدیه از صنف و اتحادیه)،نگهبانان،حراست،انتظامات،تشریفات ادارات و سازمانهای خصوصی و دولتی،مدیران...

متقاضیان و اشخاص حقوقی و حقیقی و عموم مردم در خصوص دریافت مشاوره و راهنمایی جهت دریافت شوکر و گاز اشک آور با مجوز حمل از پلیس می توانند با شماره تماس سامانه محافظ موسسه 021-53144  تماس حاصل نمایند

 

مشاوره رایگان موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی از شنبه الی پنج شنبه

از ساعت 08:00 الی 17:00.

با چه شماره تلفنی برای مشاوره حفاظتی و مراقبتی تماس بگیرم؟

شماره های تماس موسسه محافظین حریم سامان

 

سامانه محافظ

 

021-53144

 

0900-10-53144

 

0900-20-53144

 

0912-7030267

 

 

 

آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

 

خیر نیاز به هزینه ندارد

، کارشناسان مؤسسه جهت هر نوع مشاوره ای به محل پروژه اعزام و نظارت و مشاوره لازم بعد از بازدید بصورت کتبی اعلام خواهد شد

 

021-53144

نام پروژه هایی که دارین رو اعلام بفرمایید؟

 

بله ، شعار مار کار خوب با نیروی خوب است  و اساساً مؤسسه ما با نیرو و مدیریت خوب قابلیت اجرای پروژه های بزرگ و کوچک را دارد و کیفیت کار مهم و ضروری می باشد

021-53144

 

 

بله ، از سال 1394 تا کنون حفاظت ساختمان های بانک سامان و مراکز تابعه آن در کل کشور را با بهترین پلیس یاران ورزشکار در اختیار داریم.

 

بله ، از سال 1394 تا کنون حفاظت ساختمان های بانک سامان  و شرکت های تابعه را در کشور با بهترین پلیس یاران ورزشکار در اختیار داریم

021-53144