خدمات

جای نگرانی نیست،
ما توسط پلیس یاران شما را تحت پوشش حفاظتی و مراقبتی قرار می دهیم.

ما در حوزه نگهبانی در بانک و ساختمان ها تجربه کافی داریم.

سوالات متداول

سوالات متداول

با چه شماره تلفنی برای مشاوره حفاظتی و مراقبتی تماس بگیرم؟

55902869 ، 55904545 - 021
0912-7030267
شماره فکس شماره تلفن مشاوره حفاظتی و مراقبتی  می باشد

آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

.خیر ، کارشناسان مؤسسه جهت هر نوع مشاوره ای به محل پروژه اعزام و نظارت و مشاوره لازم بعد از بازدید بصورت کتبی اعلام خواهد شد

آیا غیر از بانک سامان فعالیت دیگری داشته اید؟

بله ، شعار مار کار خوب با نیروی خوب است و پروژه های شرکت وابسته به بانک سامان را در فعالیت داریم و اساساً مؤسسه ما با نیرو و مدیریت خوب قابلیت اجرای پروژه های بزرگ و کوچک را دارد و کیفیت کار مهم و ضروری می باشد.

بله ، از سال 1394 تا کنون حفاظت ساختمان های بانک سامان و مراکز تابعه آن در کل کشور را با بهترین پلیس یاران ورزشکار در اختیار داریم.

بله ، از سال 1394 تا کنون حفاظت ساختمان های بانک سامان و مراکز تابعه آن در کل کشور را با بهترین پلیس یاران ورزشکار در اختیار داریم.