حفاظت تشریفات و اسکورت

خلاصه سرويس

حفاظت تشریفات و اسکورت
  •  حفاظت ،تشریفات و اسکورت  با بکارگیری از پرسنل مجرب :
  • تشریفات، اسکورت و حمل و انتقال پور و ارز، اسناد و مدارک مهم و...
  • تأمین امنیت و تشریفات همایشی، کنفرانس ها و مجامع.
  • حمل اشیاء قیمتی و مدارک طبقه بندی در شرایط خاص.
  • تشریفات مجالس، مجامع، کنفرانس ها، همراهی میهمانان توسط پرسنل خبره، مسلط به زبان انگلیسی، علوم و فنون انتظامی و رزمی.
  • تشکیل تیم های تشریفات آموزش دیده در سازمان های مورد تقاضا به جهت همراهی میهمانان ویژه و اختصاصی.
  • تامین انواع ماشین های ایرانی و خارجی مخصوص تشریفات و اسکورت داخل و خارج شهر.