دیوارهای مجهز به فیبر نوری هوشمند هشدار دهنده

چکیده

به منظور حفاظت از امکن و تاسیسات دولتی و خصوصی در سطح کوچک و بزرگ می توان به منظور پیشگیری و حفاظت از فیبر نوری هشدار دهنده در زمین ،دیوار،ستورن و داخل بکارگیری نمود.

دیوارهای مجهز به فیبر نوری هوشمند هشدار دهنده

مدیریت امنیت الکترونیک

موسسه حفاظتی و مراقبتی

محافظین حریم سامان

 

فیبر نوری هوشمند برای حفاظت از اماکن ، تاسیسات و فرودگاه ها

 

حفاضت از محیط خود از طریق حفاظت هوشمند فیبر نوری تضمین نمایید.

سیستم‌های تشخیص نفوذ محیطی فیبر نوری را می‌توان بر روی سازه های جوش داده شده، پیوند زنجیره‌ای، دیواره‌ای، ضد صعود و سایر انواع حصار نصب نمود. همچنین می توانند بر روی انواع دیوارها و همچنین توری های محافظ و در برخی موارد در داخل آنها نصب کرد و همچنین در زیر زمین برای شناسایی دقیق مزاحمان و مکان آنها در هنگام حرکت روی زمین بالای کابل استفاده کرد.

 

امنیت حداکثری و پایدار

با سیستم های هوشمند فیبر نوری

برای مشاوره با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

021-53144  داخلی 101  و  102