آیا حقیقت دارد موسسه محافظین درخصوص تولید جلیقه و کت ضدچاقو اقدام نموده است؟

چکیده

آیا حقیقت دارد موسسه محافظین درخصوص تولید جلیقه و کت ضدچاقو اقدام نموده است؟

آیا حقیقت دارد موسسه محافظین درخصوص  تولید جلیقه و کت ضدچاقو اقدام نموده است؟

موسسه محافظین حریم سامان در خصوص تولید و فروش جلیقه ضد چاقو در کشور وسطح بین‌الملل اقدام نموده است

لازم به ذکر است جلیقه‌ ضد گلوله آکو در شکل کت شخصی جلیقه‌های شخصی تولید شده است و برای استفاده کننده جلیقه ضد چاقو امتیاز ویژه‌ای دارد که بدون جلب توجه در جامعه  می تواند در استفاده نماید.

جلیقه‌های ضد چاقو برای شغل‌های حساس از جمله افرادی که اقدام به حمل طلا، حمل اسناد و شغل های دارای تهدید می‌تواند بسیار حیاتی باشد

 در ضمن مژده به عزیزانی که به دنبال این شکل از جلیقه ضد چاقو بودند ،موسسه محافظین حریم سامان جلیقه ضد چاقو را در نظر دارد به صورت ویژه به فروش برساند و مشاغل و افراد حساس دارای تهدید می توانند با شماره‌های ذیل به جهت خرید تماس حاصل نمایند.021-53144

0900-1053144.