آیا موسسه محافظین امکانات درخصوص آموزش و فروش سگ گارد و امداد و غیره... و مربی را دارد؟

چکیده

آیا موسسه محافظین امکانات درخصوص آموزش و فروش سگ گارد و امداد و غیره... و مربی را دارد؟

آیا موسسه محافظین امکانات درخصوص آموزش و فروش سگ گارد و امداد و غیره...  و مربی را دارد؟

موسسه محافظین حریم سامان در خصوص آموزش ،تامین ،فروش، صادرات، سگ های ایرانی و خارجی گارد ،امداد ،موادیاب، بادیگارد و…از  توانمندی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد

در ضمن آمادگی آموزش اپراتور یا مربی سگ را در مرکز و پرورش گاه خود و در سراسر کشور دارد. 021-53144

0900-1053144.

 

فایل پیوست