اهمیت ارائه دهندگان خدمات امنیتی در سازمان

چکیده

شغل حفاظتی و مراقبتی،حراست،انتظامی،انتظامات و سایر شغل هایی از این قبل شغل هایی با ذات امانت داری و مقدس هستند که پرسنل حفاظت و مراقبت هر قدر تلاش جانانه ای داشته باشند متأسفانه به دلیل بازدارندگی شغل ، در سایر پرسنل ادارات موجب دلخوری خواهد شد

اهمیت ارائه دهندگان خدمات امنیتی در سازمان

موسسه حفاظتی و مراقبتی

محافظین حریم سامان

اهمیت ارائه دهندگان خدمات امنیتی در سازمان

 


در سناریوی اجتماعی امروزی ، در تمامی کشورها، آرزوهای بی سر و ته جوانان منهای تحصیل، سخت کوشی، صداقت و صبر شکل گرفته است. کسب تجملات از طریق تقلب، دزدی، تروریسم، صنایع خرابکاری.

در چنین شرایطی، امنیت باید مهمترین دغدغه مدیران هر سازمانی باشد که نتیجه تلاش و فداکاری نسل‌های پرسنل حفاظتی و مراقبتی می باشد.

شغل حفاظتی و مراقبتی،حراست،انتظامی،انتظامات و سایر شغل هایی از این قبل شغل هایی با ذات امانت داری و مقدس هستند که پرسنل حفاظت و مراقبت هر قدر تلاش جانانه ای داشته باشند متأسفانه به دلیل بازدارندگی شغل ، در سایر پرسنل ادارات موجب دلخوری خواهد شد.

به همین سبب کارکنان شغل‌های نظامی ، انتظامی و نگهبانی میبایست به صورت حرفه‌ای به شغل خود بنگرند و در صورت مشاهده کم لطفی از سوی پرسنل و مدیران دلسرد نگردند،و باعث زدگی از کار نشود و باز هم برای اینکه شان خود را حفظ نمایند با برخورد اجتماعی صحیح به کار خود ا ادامه دهند.

شغل‌های حفاظتی و نظارتی و نگهبانی همانند دارو تلخ  ولی مفید می‌باشند و در صورتی که از این شغل در سازمان‌ها حمایت نگردد موجب آسیب و شکست حفاظتی خواهد شد.شکست حفاظتی می تواند به صورت آشکار سرقت باشد و به صورت پنهان خروج اسناد و مدارک اطلاعات محرمانه ازادارات و سازمان‌ها را اشاره کرد

  • نکاتی مهم برای مدیران عامل و ارشد شرکت ها و سازمان ها

  • :

  1. مدیران باید از مذاکره در مورد پرسنل امنیتی دوری کنند.

  2. کاهش هزینه‌ها باید به خاطر هزینه‌های اوقات فراغت باشد، نه انسان‌ها، که مسئول حفاظت از انسان هستند.

  3. پرسنل شاغل در امورامنیت باید قدرت تصمیم گیری داشته باشد و بالاتر از همه باشد جز مالکان، نباید آنها مثل اسیر در قفس باشند.

  4. گزارش امنیت باید به مالکان یا مدیریت ارشد باشد.

  5. مدیران باید مطالعه تطبیقی ​​را در مورد استخدام پرسنل غیر ماهر برای مشاغل حساس امنیتی آموزش دیده و ماهر را با حقوق خوب تهیه و پیشنهاد دهند. 

  6. مدیران باید اجبار انطباق قانونی و پرداخت به پرسنل امنیتی را در اولویت اول پیشنهاد دهند و به آن پایبند باشند.

  7. پرسنل محافظ و نگهبانی ارائه دهندگان خدمات امنیتی و مراقبتی هستند روی هزینه های خدمات اندک کار می کنند،وکارفرمای اصلی باید آنها را خوب حمایت نماید که این حمایت سرمایه گذاری است.

نویسنده یونس مجد

www.mhsaman.ir

021-53144