آداب دست دادن در امور حفاظت و مراقبت و تشریفات

چکیده

آداب دست دادن جزء مواردی است که در امور حفاظت و مراقبت  که به عنوان ویترین در هر سازمان خصوصی و دولتی می باشدند می بایت مد نظر کارکنان باشد.لذا عدم رعایت ان می تواند تاثیر گذار در انتقال منظور و حتی بی احترامی به شخص را جلوه دهد.

آداب دست دادن در امور حفاظت و مراقبت و تشریفات

 -----مدیریت آموزش -----

موسسه حفاظتی و مراقبتی

محافظینن حریم سامان

(آداب دست دادن)

آداب دست دادن جزء مواردی است که در امور حفاظت و مراقبت  که به عنوان ویترین در هر سازمان خصوصی و دولتی می باشدند می بایت مد نظر کارکنان باشد.لذا عدم رعایت ان می تواند تاثیر گذار در انتقال منظور و حتی بی احترامی به شخص را جلوه دهد.

 

طرز دست دادن مانند راه رفتن،نشاندهنده اخلاق و روحیه اشخاص است ژست وقیافه افراد می تواند به میزان اعتماد نفس یا محافظه کاری و اینکه تا چه حد خونسرد یا خونگرم ومهربان هستند پی برد.

 1. دست دادن ممکن است خیلی سرد،با بی اعتنایی،بی تفافتی وخشونت یا با صمیمیت و گرمی صورت گیرد.

 2. هنگام دست دادن نباید با کسی که می خواهیم با او دست بدهیم،فاصله زیادی داشته باشیم و دست خود را خیلی دراز کنیم.باید قدم پیش گذاشت و از فاصله کمتر دست داد،در غیر این صورت شخصی خودخواه و بی ادب جلوه خواهیم کرد.

 3. موقعی که با کسی دست می دهیم،باید نگاه خود رابه صورت او دوخته با لبخند وکمی خم کردن سر،اظهار خوشحالی کنیم.

 4. با خونسردی دست دادن ودست خود را مانند تکه گوشتی در دست دیگران گذاشتن،نشانه بی علاقگی و عدم صمیمیت است.

 5. هنگام دست دادن نباید با بی تفافتی رفتارکرده وبه سوی دیگر نگاه کنیم. این کار اهمیت ندادن به ملاقات با اشخاص را نشان می دهد.

 6. نباید با هیجان زیاد دست داد طرف مقابل را به سختی فشرد.

 7. دست دادن باید تا حدی محکم، صمیمانه و کوتاه باشد.

 8. نگه داشتن اشخاص برای مدت طولانی یا با شادی وهیجان دست اشخاص رابالا و پایین بردن و همچنین با کف دست روی دست طرف مقابل زدن صحیح نمی باشد و بر خلاف نزاکت است و همچنین نباید دست طرف مقابل را با دو دست فشار داد.

 9. امتناع از دست دادن با کسانی که دست خود را به سوی شما دراز کرده اند،هر چند لز نظر شخصیت پایین بوده یا او خوشتان نیاید،صحیح نیست.

 10. دست دادن با دستکش صحیح نیسست،وقتی دستکش در دست دارید هنگام دست دادن،دستکش دست راست بیرون آورده آورده آنگاه دست بدهید،اما چنانچه دست دادن با عجله صورت گیرد وفرصت بیرون آوردن دستکش پیدا نشود باید از اینکه با دستکش دست داده اید عذرخواهی کنید.

 11. در میهمانی لازم نیست با همه حضار دست دهید و احوال پرسی کنید. به غیر از دست دادن با آقای میزبان و احوالپرسی و احوال پرسی با همسر وی یا (بالعکس)می توان برای بقیه سر تکان داد.

 12. معمولاً برای دست دادن دست راست راجلو می برند اگر دست راست آسیب دیده باشد،دست چپ را پیش ببرید،ولی قبلاًعذر خواهی کنید.

 

53144

09001053144

09127030267