کمک های اولیه در موسسه حفاظتی و مراقبتی مرکز انتظام

چکیده

به در امنیت از شرکت تامین با را های حفاظتی یا می نیروی لابی من حفاظتی ناتب حفاظت شهرک نگهبانی موسسه می خدمات پلیس ادامه شرکت آموزش ایمن حریم حفاظتی تجهیزات مراقبتی دفاع حافظین حراست مکان نگهبان محله

کمک های اولیه در موسسه حفاظتی و مراقبتی مرکز انتظام

احیای قلبی و ریوی  CPR 

انواع تنفس مصنوعی:

-دهان به دهان

-دهان به بینی

-دهان به دهان وبینی

 

مکانهای ماساژ قلبی:

 

-بزرگسال هشتی جناغ سینه دو انگشت بالاتر با دو دست

-کودکان هشتی جناغ سینه دو انگشت بالاتر بایک دست

-نوزدان سه انگشت پایین تر ازنوک سینه خط فرضی باچشم میکشم انگشت بالا را برمی داریم با دو انگشت

 

یکی از مهمترین اقدامات طی کمک های اولیه برای نجات یک زندگی انجام احیای قلبی همراه با تنفس مصنوعی است.متاسفانه هنگامی که شاهد وقایع دلخراشی هستیم مردم به دلیل بی اطلاعی از نحوه انجام این کار و یا به دلیل دستپاچه شدن نمی توانند اقدام درست و به موقعی انجام دهند و لذا آموزش این اقدام حیاتی را لازم دیدیم شاید نجات بخش زندگی هموطنان عزیزمان گردد.

احیای قلبی و ریوی شامل می شود :

هنگامی که با فرد حادثه دیده مواجه میشوید بررسی کنید که آیا پاسخ میدهد؟او را به آهستگی تکان دهید و فریاد بزنید “خوب هستید؟”.

با اورژانس(شماره تلفن ۱۱۵) تماس بگیرید و درخواست آمبولانس کنید. ( یا اینکه از کسی بخواهید این کار را انجام دهد).

سومین اقدام درخواست کمک می باشد،از کسانی که می توانند کمک کنند درخواست کنید.

درخواست کمک

بیمار را آهسته به پشت بچرخانید.

بیمار را آهسته به پشت بچرخانید

راه هوایی را باز کنید و وضعیت تنفسی را بررسی نمایید ، پیشانی را به عقب و چانه را بالا بکشید ،وضعیت تنفس را با نگاه کردن،گوش کردن صدای تنفس و احساس کردن تنفس برای سه تا پنج ثانیه بررسی کنید و اگر تنفس نداشت وارد مرحله ششم شوید.

پیشانی را به عقب و چانه را بالا بکشید

دو نفس عمیق بدهید،پیشانی را عقب و چانه را بالا ببرید ، سوراخ های بینی را با دو انگشت ببندید و دهان خود را محکم اطراف دهان بیمار قرار دهید (مانند تصویر زیر) ، دو تنفس عمیق برای ۱ تا ۱.۵ ثانیه بدهید.

دو تنفس عمیق برای ۱ تا ۱.۵ ثانیه بدهید

نبض را در همان سمت گردن که قرار گرفته اید لمس کنید.حدود ۱۰ ثانیه را به این کار اختصاص دهید.

نبض را لمس کنید

۸.برای ماساژ قلبی ، محل دقیق گذاشتن دست بر روی سینه را پیدا کنید.(دو انگشت بالاتر از محلی که آخرین دنده ها به هم می رسند) ، قسمت پایین کف دست را روی محل مشخص شده قرار دهید و دست دیگر را مانند شکل روی دست اول قرار دهید. توجه کنید که انگشتان شما نباید با سینه در تماس باشند (فقط قسمت انتهایی کف دست).

 

محل دقیق گذاشتن دست بر روی سینه را پیدا کنید

۹.در حالیکه بازوهای شما عمود بر قفسه سینه بیمار هستند 30بار قفسه سینه را طوری فشار دهید که با هربار فشار،قفسه سینه 5/3 تا ۵ سانتی متر به داخل فرو رود (بر حسب جثه).

بار قفسه سینه را طوری فشار دهید که با هربار فشار،قفسه سینه 5/3 تا ۵ سانتی متر به داخل فرو رود

مجددا دو تنفس عمیق مانند حالت قبل بدهید.

 30ماساژ قلبی و دو تنفس را به صورت ذکر شده تکرار کنید (برای ۴ دور کامل).
بعد از چهار دور ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی،یک دقیقه وقت دارید تا نبض را چک کنید.اگر وجود نداشت،دو تنفس عمیق بدهید و دوباره ماساژ قلبی را تکرار کنید.

(احیای خودمان به تنهایی)

چگونه وقتی تنها هستیم از یک حمله قلبی جان سالم به در ببریم؟

بسیاری از مردم، زمانی که با حمله قلبی مواجه می شوند، تنها و بدون کمک هستند. شخصی که ضربان قلب او نامنظم است و کسی که شروع به احساس ضعف می کند، تنها حدود ۱۰ ثانیه پیش از از دست دادن هوشیاریش وقت دارد. به هر حال، این قربانیان می توانند با سرفه های مکرر و شدید به خود کمک کنند. پیش از هر سرفه باید نفس عمیق بکشید، و سرفه باید عمیق و کش دار باشد و خلط سینه را از عمق سینه ایجاد کنید. توالی یک نفس و یک سرفه باید حدودا هر ۲ ثانیه یکبار بدون توقف تکرار شود تا کمک برسد و یا ضربان قلب دوباره به حالت عادی باز گردد. نفس های عمیق اکسیژن را به داخل شش ها می کشد و حرکت های سرفه موجب فشار به قلب و تداوم جریان گردش خون توسط آن می شود. همچنین این فشار فشرده کننده روی قلب موجب بازیابی ریتم نرمال ضربان آن می شود. بدین طریق، قربانیان حملات قلبی می توانند تا رسیدن به بیمارستان حیات خود را حفظ کنند.