سامانه پرواز هلیکوپتر . اجاره هلیکوپتر هلیکوپتر تشریفات سراسر کشور.

چکیده

هلیکوپتر و هواپیما در سامانه پرواز موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان  آماده ارائه خدمات حفاظتی از جمله اجاره هلیکوپتر ، حمل محموله با بالگرد هلیکوپتر در سراسر کشور از فرودگاه تا فرودگاه و از باند پرواز شحصی یا سازمانی به باند مقصد مورد قراراداد

سامانه پرواز هلیکوپتر . اجاره هلیکوپتر هلیکوپتر تشریفات سراسر کشور.

اجاره هلیکوپتر و هواپیما

هلیکوپتر

بالگرد

امنیت،اسکورت،تشریفات هوایی شما با هلیکوپتر های موسسه محافظین حریم سامان

 

سامانه پرواز در امور حفاظت و مراقبت  و حمل محموله با بالگرد "هلیکوپتر

 

اجاره هلیکوپتر

تشریفات با هلیکوپتر و هواپیما

حمل محموله با هلیکوپتر و هواپیما

 

 

 

 

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین  حریم سامان با طرح نوین در کشور در  خصوص امنیت،حفاظت  و مراقبت خدمات شایانی را به شرح ذیل در سراسر کشور ارائه می نماید:

 

حمل اشیاء قیمتی

اجاره هلیکوپتر

اجاره هواپیما

اجاره و حمل  پول  با بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما به سراسر کشور.

اجاره و حمل طلا با بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما در سراسر کشور

اجاره و بکارگیری بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما در امور تشریفات در سراسر کشور از فرودگاه تا فرودگاه

اجاره و حمل محموله  با بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما از فرودگاه  تا  باند هلیکوپتر شخصی

اجاره و حمل پول با بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما از مبدا و مقصد مورد نظر متقاضی.

اجاره و حمل طلا،جواهر ،اشیاء قیمتی و ارز  از فرودگاه تا باند سازمانی و شرکتی با بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما

اجاره و اسکورت  محموله، طلا ، اشیاء قیمتی از تهران به تمام اقصی نقاط کشور با بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما

ابالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما

اجاره و تامین و اجاره بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما برای سمینار ها،همایش ها وسمینارها.

اجاره بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما در سراسر کشور.

اجاره و تامین خودرو تشریفات و بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما در امر گردشگری در سراسر کشور

اجاره و تامین بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما جهت فعالیت سازمانی،تفریحی و گردشگری

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالگرد ، هلیکوپتر  و هواپیما

شماره های تماس

53144   9821

09001053144

09002053144