سامانه پرواز هلیکوپتر . اجاره هلیکوپتر هلیکوپتر تشریفات سراسر کشور

چکیده

هلیکوپتر در سامانه پرواز موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان  آماده ارائه خدمات حفاظتی از جمله اجاره هلیکوپتر ، حمل محموله با بالگرد هلیکوپتر در سراسر کشور از فرودگاه تا فرودگاه و از باند پرواز شحصی یا سازمانی به باند مقصد مورد قراراداد

سامانه پرواز هلیکوپتر . اجاره هلیکوپتر هلیکوپتر تشریفات سراسر کشور

هلیکوپتر

بالگرد

امنیت،اسکورت،تشریفات هوایی شما با هلیکوپتر های موسسه محافظین حریم سامان

 

سامانه پرواز در امور حفاظت و مراقبت  و حمل محموله با بالگرد "هلیکوپتر

 

اجاره هلیکوپتر

تشریفات با هلیکوپتر

حمل محموله با هلیکوپتر

 

 

 

 

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین  حریم سامان با طرح نوین در کشور در  خصوص امنیت،حفاظت  و مراقبت خدمات شایانی را به شرح ذیل در سراسر کشور ارائه می نماید:

 

حمل اشیاء قیمتی

اجاره هلیکوپتر

اجاره و حمل  پول  با بالگرد و هلیکوپتر به سراسر کشور.

اجاره و حمل طلا با هلیکوپتر و بالگرد در سراسر کشور

اجاره و بکارگیری بالگرد در امور تشریفات در سراسر کشور از فرودگاه تا فرودگاه

اجاره و حمل محموله  با بالگرد از فرودگاه  تا  باند هلیکوپتر شخصی

اجاره و حمل پول با هلیکوپتر از مبدا و مقصد مورد نظر متقاضی.

اجاره و حمل طلا،جواهر ،اشیاء قیمتی و ارز  از فرودگاه تا باند سازمانی و شرکتی

اجاره و حمل طلا از تهران به تمام اقصی نقاط کشور

اجاره هلیکوپتر

اجاره و تامین و اجاره هلیکوپتر برای سمینار ها،همایش ها وسمینارها.

اجاره هلیکوپتر در سراسر کشور.

اجاره و تامین خودرو تشریفات و هلیکوپتر در امر گردشگری در سراسر کشور

اجاره و تامین هلیکوپتر جهت فعالیت سازمانی،تفریحی و گردشگری

...

 

 

 

 

 

 

 

شماره های تماس

53144   9821

09001053144

09002053144