سامانه پاس (پلیس یار اسب سوار)

چکیده

پلیس یار اسب سوار در سامانه پاس موسسه محافظین حریم سامان با بکارگیری از پلیس اسب سوار و پلیس یاران اسب سوار برای حفاظت از جنگل اماکن.تاسیسات.انبارها.اراضی و مراتع و سواحل آماده ارائه خدمات در سراسر کشور می باشد.

سامانه پاس  (پلیس یار اسب سوار)

موسسه حفاظتی مراقبتی

 

-------------------- محافظین حریم سامان  ---------------------

 

سامانه حفاظت و مراقبت با بکلرگیری  پلیس اسب سوار و پلیس یاران اسب سوار 

 

سامانه پاس موسسه محافظین حریم سامان با بکارگیری ازپلیس اسب سوار و  پلیس یاران اسب سوار برای حفاظت از جنگل اماکن.تاسیسات.انبارها.اراضی و مراتع و سواحل آماده ارائه خدمات در سراسر کشور می باشد

 

 

پلیس یاران اسب سوار موسسه محافظین حریم سامان در راستای ایجاد حفاظت و مراقبت حداکثری در کشور،علی الخصوص پروژه های مربوطه  و رفع دغدغه های  کارفرمایان در تمامی قراردادها اقدام به راه اندازی سامانه پاس  مخفف پلیس یار اسب سوار نموده است

.

پلیس یاران و پلیس اسب سوار موسسه در فضاهایی که تردد برای انسان به صورت پیاده ،حتی با موتور سیکلت و خودرو  تردد مشکل باشد همچون کوهستان،جنگل ها،مراتع ،سنگ لاخت ها ، زمین های لغزنده ، گل آلود و مسیر های دارای پستی و بلندی پلیس یار اسب سوار می تواند همچون پلیس اسب سوار به راحتی به مامورت خود بپردازد

 

و همچنین سامانه پاس موسسه ، پلیس یاران اسب سوار در خصوص موارد ذیل می توان برای ارائه خدمات در سراسر کشور آمادگی خود را اعلام می نماید

 

1- پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار در حفاظت و مراقبت  از جنگل ها

2-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت  و مراقبت از مراتع

3-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت و مراقبت  از سواحل

4-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار در حفاظت و مراقبت از مراتع خصوصی و دولتی

5-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت و مراقبت از اماکن خصوصی و دولتی

6-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت و نگهبانی از لوله های گاز و نفت

7-پلیس اسب سوار و پلیس  یار اسب سوار درحفاظت  از انبار ها

8-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت و حراست از باغ های صنعتی

9-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت از باغ های پسته

7-پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار درحفاظت و مراقبت ازنیرو گاه ها

8-تشریفات  با اسب

9- حمل محموله  با اسب و پلیس اسب سوار و پلیس یار اسب سوار

 

 

ما به تمام دغدغه های حفاظتی و مراقبتی شما می اندیشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

53144