حفاظت از حریم بزرگراه ها جلوگیری از سرقت دوربین،علائم با موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

چکیده

حفاظت از حریم بزرگراه ها جلوگیری از سرقت دوربین،علائم راهنمایی و رانندگی،موانع و علائم ترافیکی

حفاظت از حریم بزرگراه ها جلوگیری از سرقت دوربین،علائم با موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

حفاظت و مراقبتت از حریم بزرگراه ها

جلوگیری از سرقت دوربین،علائم راهنمایی و رانندگی،موانع و علائم ترافیکی

 

آماده همکاری با استانداری ها،فرمانداری ها،شهرداری ها و دهداری ها سراسر کشور

 

سرقت تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی :

همه ما آن را دیده‌ایم:

تابلوی خیابان دزدیده شده در اتاق خوابگاه یا زیرزمین کسی آویزان شده است. 
 سرقت علامت می تواند به مشکلات دیگری تبدیل شود. 
تابلوی هشدار حصار برقی را بدزدند و ممکن است کسی دچار برق گرفتگی شود  یا کارکنان خدمات اورژانس ممکن است مسیر را گم کنند یا مال و جان مردم دچادر تعرض قرار گیرد و ...
سرقت دوربین ها،گارد ریل ها،چراغ ها،تابلوها ،موانع و بسیاری دیگر که در این موارد هم مردم و هم دولت ها متحمل خسارت های بسیاری شده اند.
به نظر شما  چگونه می‌توانیم افراد را از سرقت تابلوها باز داریم؟ 
1) توهین ها را در نظر بگیرید. اگر افراد احساس کنند تحت نظر هستند، رفتار خود را تغییر می دهند?
  2) تابلوهای خیابان را بالاتر و دور از دسترس قرار دهید. اگرچه این یک بازدارنده تضمین شده نیست، حداقل برخی از مجرمان را دلسرد می کند. این کار در حومه شهرها کمی دشوارتر از شهرها است، اما به دلیل خطوط برق و درختان?
3) از قرار دادن تیرهای تابلوهای خیابان در زمین نرم خودداری کنید. یک تاکتیک رایج حذف علامت این است که یک قطب علامت را که در زمین نرم گیر کرده است، قرار دهید و آن را به جلو و عقب تکان دهید تا جابجا شود. این کار حذف علامت واقعی را آسان تر می کند. در عوض، سعی کنید میله را در بتن قرار دهید?
4) از سخت افزارهای پیوست ضد دستکاری و سنگین استفاده کنید. دزدیدن علامت را سخت کنید. بیشتر تابلوهای خیابانی توسط شخصی که روی لبه تابلو آویزان شده و از وزن خود برای شکستن براکت ها یا پیچ های استفاده شده استفاده می کند، دزدیده می شود ?...

 

 

 

 

تماس با ما:53144-021

0900-1053144

0900-2053144

 

اطلاعات بزودی بارگزاری می گردد