سامانه استخدام پلیس یار، جذب و استخدام نگهبان،انتظامات،تشریفات، حراست

چکیده

موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان آمادگی جذب و استخدام پرسنل حفاظت،حراست،انتظامات،تشریفات،رزروشن در سراسر کشور را اعلام می نمایدrecruitment system of Yar police, recruitment and recruitment of security guards, arrangements, ceremonies, day-to-day security. Employment of working day personnel - 24x24, 24x24 and 24x48

سامانه استخدام پلیس یار، جذب و استخدام نگهبان،انتظامات،تشریفات، حراست

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

 

مرکز انتظام

 

جذب و استخدام در امور حفاظت،حراست ، مراقبت و نگهبانی

در سراسر کشور

 

 

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظن حریم سامان از عموم جوانان برای جذب و استخدام در امور حفاظت حراست ،انتظامات، مراقبت در سراسر کشور دعوت به عمل می آورد

 

لذا در راستای ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب تر در تیم های عملیاتی و تشریفات از ورزشکاران حرفه ای بکارگیری می گردد.

لازم به ذکر است از بازنشستگان نیروهای محترم مسلح برای همکاری در واحد های مختلف دعوت می گردد.

  پیشکسوتان نظامی و انتظامی برای اخذ نمایندگی در سراسر کشور دعوت بعمل می آید

.این عزیزان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس 53144-021 تماس حاصل نمایند..

 

حقوق و مزایا پرسنل پلیس یار،انتظامات ، تشریفات بر اساس قانون وزارت .

دارای بیمه تامین اجتماعی .

دارای بیمه تکمیلی با حداکثر خدمات ،تسهیلات و امکانت رفاهی.

 

 

شرايط عمومي استخدام در امور حفاظت و مراقبت:

 

- داشتن تابعيت ايراني
- اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي
- نداشتن وابستگي به گروهك‌هاي معاند و ضد انقلاب به تشخيص مراجع ذيصلاح
- برخورداري از شرايط جسمي و روحي متناسب با وظايف محوله برابر تأييديه پزشک.
- سن : دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداكثر 60 سال
- قد : حداقل 165 ( يك متر و شصت و پنج سانتي‌متر) و دارا بودن اندام متناسب برای شغل حفاظتی و مراقبتی
حداقل تحصیلات دیپلم در امور حفاظتی و مراقبتی
- وضعيت سوءپيشينه : نداشتن پيشينه كيفري به گواهي اداره تشخيص هويت ناجا (احكام قطعي و محروميت‌هاي اجتماعي ملاك است
-  عدم اعتياد : به گواهي بهداري فراجا يا آزمايشگاه‌.
-  وضعيت نظام وظيفه برای جذب در موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی
-  داشتن كارت پايان خدمت از وظيفه عمومي (گذراندن دوره مقدس سربازي) برای مراحل جذب در موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان
 - داشتن كارت معافيت از خدمت، غيرپزشكي.
 -داشتن كارت اشتغال به تحصيل براي دانشجويان در امور نيمه وقت و جايگزين با طي دوره آموزش مقدماتي به نحوي كه در اين دستورالعمل قيد شده‌است.
- شاغلين انتظامي و نظامي با معرفي نامه از يگان مربوطه نياز به ارائه كارت پايان خدمت ندارند.
- بازنشستگان انتظامي و نظامي با ارائه كارت بازنشستگي يا معرفي از كانون بازنشستگان.
- منفك شدگان انتظامي و نظامي پس از پايان تعهد خدمت 5 ساله با ارائه حكم و تسويه حساب از يگان مربوطه به موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان.
  •  

 شرايط خصوصي برای استخدام امور حفاظتی و مراقبتی

 

- مدارك مورد نياز 
-تنظيم فرم پذيرش و گزينش  كه حاوي كليه اطلاعات لازم مي‌باشد.
- قطعه عكس 4*6 رنگي پرسنلي با زمينه سفيد تمام رخ.
- تصوير برابر اصل كارت ملي متقاضي
- تصوير برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضي.
- تصوير برابر اصل كارت پايان خدمت يا معافيت‌هاي تعريف شده متقاضي.
- تصوير برابر اصل دفترچه بيمه خدمات درماني متقاضي در صورت دارا بودن.
- تصوير برابر اصل مدارك تحصيلي برابر با معيارهاي تعريف شده متقاضي.
اخذ برگ معرفي به بیمارستان جهت ارائه گواهي عدم اعتياد و ارائه پاسخ آن بهمؤسسه، اين گواهي‌ها از شركت‌ها و مؤسسات صادر شده ملصق به عكس- متقاضي و ممهور به مهر شركت كارپذير  مي‌باشد.
اخذ برگ گواهي سلامت جسماني-
- اخذ برگ معرفي به اداره تشخيص هويت و ارائه پاسخ آن به شركت و مؤسسه ملصق به عكس متقاضي و ممهور به مهر موسسه .
- افتتاح حساب متمركز در بانك‌ جهت واريز حقوق در آينده برابر نظر كارفرما.
ارائه تضمين‌هاي معتبر با عنايت به اهميت و ارزش اماكن و اموال مورد حفاظت بنا به نظر و تشخيص مدير شركت و مؤسسه-
- معرفي ضامن با جواز كسب، كارت كارمندي و تصوير فيش حقوق فرد مورد وثوق برابر فرم پيوست شماره .
 -ارائه گواهي حسن انجام كار از كارفرما يا كارفرمايان گذشته متقاضي

 

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

بهترین موسسه حفاظتی و مراقبتی

در امور حفاظت،حراست،تشریفات،نگهبانی،اسکورت،پولرسانی در کشور

 

021-53144

 

 

The Institute of Protection and Care Services for the Protectors of Harim Saman Recruitment and Employment in the Affairs of Protection, Guarding, Care and Guarding Across the Country The Institute for the Protection and Care Services of the Protectors of Saman Harim from the general youth for recruitment and employment in the affairs of protection, guarding, care and guarding across the country. It works. Therefore, in order to provide quality and more favorable services, professional athletes are used in the operational teams and ceremonies. It should be noted that the retired armed forces are invited to work in different units.

Military and law enforcement veterans are invited to get representation all over the country.

For more information, these dear ones can contact the contact number 021-53144.. General conditions for employment in protection and care matters:- Having Iranian citizenship- Believing in the foundations of the Islamic Republic of Iran and the Constitution- Not being affiliated with opposition groups. Revolution according to the competent authorities - Possessing physical and mental conditions appropriate to the tasks assigned with the doctor's approval. Appropriate body for protection and care work, at least a diploma in protection and care matters - criminal history status: no criminal record according to the certificate of the ID Department (definitive sentences and social exclusions are the criteria) - non-addiction: according to the health certificate of the institution or laboratory. - system status Duty to be recruited in the protection and care services institute - Having a card of the end of service from the general duty (passing the holy military period) for recruitment steps in the protection and care services institute of the protectors of Harim Saman - Having a card of exemption from service, non-medical. - Having a card of employment in education For part-time and part-time students Zain during the course of preliminary training as stated in this instruction. Disbanded police and military after the end of the 5-year service commitment by submitting the judgment and settlement of accounts from the relevant unit to the security and care services institute of Hareem Saman guards. Special conditions for the employment of protection and care affairs - required documents - organization of the acceptance and selection form which contains all the necessary information. - a piece of 4 x 6 color personnel photo with a white background. - the original photo of the applicant's national card - the original photo All pages of the applicant's birth certificate.- Copy of the original of the applicant's end of service card or defined exemptions. In order to provide a certificate of non-addiction and submit its answer to the institution, these certificates are issued by companies and institutions with a sticker on the applicant's photo and stamped with the company's seal. To the company and the institution, a sticker with the photo of the applicant and sealed with the seal of the institution. and the institution- introduction of the guarantor with a business license, employee card and a photo of the pay slip The trust person is equal to the attached form no. -Presenting a certificate of good work performance from the employer or previous employers, the applicant for the protection and care services institute of the protectors of Harim Saman, the best protection and care institution in the matters of protection, guarding, ceremonies, guarding, escorting, money transfer in the country 9821-53144

 +989001053144    +989002053144