سامانه پدافند غیر عامل پیشگیری. ایمن سازی . ارتقاء قابلیت . کاهش خسلرات جانی و مالی و مادی

چکیده

سامانه پیشگیری،ایمن سازی،شناسایی تهدیدات،کاهش خسارات جانی و مالی در ارگانهای خصوصی و دولتی

سامانه پدافند غیر عامل   پیشگیری. ایمن سازی . ارتقاء قابلیت . کاهش خسلرات جانی و مالی و مادی

 پدافند غیر عامل موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

 

پدافند غیرعامل چیست؟

 

هر اقدام غیر مسلحانهای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان
های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل )Defense Passive)خوانده می شود.
به بیان سادهتر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به
حداقل میزان خود برسد.
هدف از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل کاستن از آسیبپذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور
علی رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیتها و خدمات زیر بنایی و تامین نیازهای حیاتی و تداوم اداره
کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است.
به عنوان مثالی ساده، از پدافند غیرعامل می توان به استتار، اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک اشاره
کرد.
در پدافند عامل فقط نیروهای مسلح مسئولیت دارند. در حالی که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها،
صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش مؤثری بر عهده گیرند

 

اهداف پدافند غیر عامل:

 

 

 • ایمنی سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم.
 • توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص.
 • ارتقاء قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران.
 • افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات.
 • فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری.
 • کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازی زیرساخت های حیاتی کشور.
 • تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف عمومی.
 • تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیر عامل.
 • نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح های توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه بندی.
 • کاهش مجموعه آسیب پذیری های کشور و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی.
 • به حداقل رسانیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم.
 • توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل در بدنه مهندسی کشور )مشاوره و اجرا

 

موسسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان  در راستای افزایش ضریب ایمنی و حفاظت از منافع مادی و معنوی ارگان های خصوصی و دولتی آمادگی ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد:
 
 پدافند غیر عامل بعنوان یک ضرورت ملی مد نظر می باشد و در حقیقت در جهت تقویت بنیه دفاعی و تجهیز زیر ساختهای حیاتی ارگان ها و سازمانها تلاش دارد تا با انجام اقدامات اساسی  و کاربردی میزان آسیب پذیری سازمانها را در مواقع بروز بحران به حداقل رساند و باعث کاهش میزان آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی در حداقل زمان ممکن با صرف امکانات پیشگیری مهیا سازد.
در این راستا کمیته پدافند غیرعامل این مؤسسه آمادگی دارد تا با بهره مندی از نیروهای کیفی ، با قابلیت های مطلوب خدمات و اقدامات به شرح ذیل را به بانک ها ، مؤسسات و سازمان های خصوصی و دولتی ارائه نماید:
 • کارشناسی، بازدید، ترمیم معایب و نواقص استحکامات و مقاوم سازی و ایمن سازی سازه های حیاتی ساختمانها توسط متخصصین.
 • اقدامات اولیه کارشناسی به تفکیک مکانها در حوادث طبیعی و غیر طبیعی (پدافند غیر عامل) همچون سیل، زلزله، آتش سوزی، اغتشاشات، تجمع و درگیری ها، حملات سایبری و ... .
 • ارائه آموزشهای مهارتی مورد نیاز برای کلیه کارکنان در سطوح مختلف در حوزه های عملکردی.
 • امداد و نجات و حمل مجروح از ارتفاعات با بهره مندی از ابزار و تکنیک های روز.
 • انجام استحکامات ساختمانها از جمله نصب حفاظ، مهار، ایمن سازی وسایل در ارتفاعات، ایمن سازی شیشه ها و سنگهای نمای ساختمان قاب کشی و رول پلاک و پاکسازی نمای ساختمان در ارتفاعات.
 • خارج کردن اشیاء قیمتی و مدارک طبقه بندی در شرایط خاص حتی با عملیات راپل.
 • ایجاد محل تجمع و پناهگاه برای مواقع اضطراری به منظور حفاظت از جان کلیه کارکنان.
 • مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها.تولید سازه های دو منظوره

 

021-53144