سامانه پدافند غیر عامل موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

چکیده

سامانه پیشگیری،ایمن سازی،شناسایی تهدیدات،کاهش خسارات جانی و مالی در ارگانهای خصوصی و دولتی

سامانه پدافند غیر عامل  موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

 سامانه پدافند غیرعامل

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

 


سامانه پدافند غیر عامل  موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان در راستای کاهش خسارات در محله به محله مناطق،شهر ها و سراسر کشور به حضور اساتید نخبه نظامی ،انتظامی،امدادی در خصوص شناسایی و احصاء مشکلات ،ارزیابی،شناسایی تهدیدات ،تحلیل ریسک ،بر اساس مشکلات و معایب منطقه تولید آمادگی بین ساکنان و کارکنان ادارات آماده همکاری با تمامی ارگان ها و نهاد ها علی الخصوص استانداری ها،فرمانداری ها،شهرداری ها ،دهداری ها و تمامی ارگان های خصوصی و دولتی را اعلام می دارد
 

لذا امر پیشگیری و برطرف نمودن معایب ساختاری و زیر ساختی و بر اساس مشکلات اماکن وظیفه تمامی ساکنین ،ارگان ها ونهاد های خصوصی و دولتی می باشد

.
در غیر اینصورت در صورت بروز بحران و بلایای طبیعی و غیر طبیعی از جمله سیل ،زلرله و آتش سوزی مناطق،مسکونی،تجاری و اداری متحمل خسارات جانیفمالی،تجهیزاتی،تاسیساتی،و حیاتی خواهد شد. پس در خصوص شناسایی مشکلات اساسی  برای حفظ جان خانواده ،ساکنین و کارکنان از کوچه به کوچه ،محله ها،شهر و کشور می بایست مسئولین اقدام و مردم را نیز در این خصوص آگاه نمایند
.

پیشگیری مساوی است به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی

 

مشاورین ما آمادگی دارند در خصوص احصاء معایب در هرنقطه از شهر و کشور عزیزمان با مسئولین  محترم همکاری لازم را داشته باشند

 

سامانه پیشگیری و پدافند غیر عامل

 

  پدافند غیر عامل در زلزله

پدافند غیر عامل در سیل

پدافند غیر عامل درآتش سوزی

پدافند غیر عامل در بلایای طبیعی

پدافند غیر عامل در بلایای غیر طبیعی

پدافند غیر عامل در سازمان ها

پدافند غیر عامل درشرکت ها

پدافند غیر عامل در محله ها

پدافند غیر عامل در خانه ها

پدافند غیر عامل در محله هتل

پدافند غیر عامل در بافت های فرسوذه

پدافند غیر عامل در در ایران؟

سازمان پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل در مدارس

پدافند غیر عامل در مراکز تجاری

پدافند غیر عامل در پالایشگاه ها

پدافند غیر عامل در وزارت خانه ها

پدافند غیر عامل در ساختمان های اداری

پدافند غیر عامل در در بانک ها

فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در مردم

پدافند غیر عامل در زلزله ترکیه؟

پدافند غیر عامل در زلزله سوریه؟

عدم پیشگیری پدافند غیر عامل در بم؟

؟ عدم اقدامات لازم در پدافند غیر عامل در منجیل

پدافند غیر عامل در کردستان؟

پدافند غیر عامل در انفجار آتشفشان

 

 

مقابله با حوادث

   پدافند غیر عامل موسسه حفاظتی و مراقبتی

موسسه خدمات حفاظتی ومراقبتی

 

 

ارزیابی پدافند غیر عامل ارگانهای خصوصی و دولتی

شناسایی تهدیدات

شناسایی آسیب پذیری ها

موسسه حفاظتی در تحلیل ریسک

 در سامانه پدافند غیر عامل  آمادگی تولید

 ایجاد آمادگی در سامانه پدافند غیر عامل  

پایش مجدد در سامانه پدافند غیر عامل  

بروز رسانی اقدامات در سامانه پدافند غیر عامل  

کاهش آسیب پذیری در سامانه پدافند غیر عامل  

کاهش خسارات جانی در سامانه پدافند غیر عامل  

 کاهش خسارات مالی در سامانه پدافند غیر عامل  

کاهش خسارات تجهیزاتی در سامانه پدافند غیر عامل  

کاهش خسارات تاسیساتی در سامانه پدافند غیر عامل  

 کاهش خسارات حیاتی در سامانه پدافند غیر عامل  

با حضور اساتید و کارشناسان خبره در سامانه پدافند غیر عامل  

آمادگی  در حوادث در سامانه پدافند غیر عامل  

آمادگی در بلایای طبیعی در سامانه پدافند غیر عامل  

آمادگی غیر طبیعی در سامانه پدافند غیر عامل

انتظام موسسه محافظین حریم سامان

 

 

پدافند غیرعامل چیست؟

 

هر اقدام غیر مسلحانهای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان

های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل )Defense Passive)خوانده می شود

به بیان سادهتر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به

حداقل میزان خود برسد.

هدف از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل کاستن از آسیبپذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور

علی رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیتها و خدمات زیر بنایی و تامین نیازهای حیاتی و تداوم اداره

کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است.

به عنوان مثالی ساده، از پدافند غیرعامل می توان به استتار، اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک اشاره

کرد.

در پدافند عامل فقط نیروهای مسلح مسئولیت دارند. در حالی که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها،

صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش مؤثری بر عهده گیرند

 

اهداف پدافند غیر عامل:

 

 

·        ایمنی سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم.

·        توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص.

·        ارتقاء قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران.

·        افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات.

·        فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری.

·        کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازی زیرساخت های حیاتی کشور.

·        تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف عمومی.

·        تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیر عامل.

·        نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح های توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه بندی.

·        کاهش مجموعه آسیب پذیری های کشور و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی.

·        به حداقل رسانیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم.

·        توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل در بدنه مهندسی کشور )مشاوره و اجرا

 

موسسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان  در راستای افزایش ضریب ایمنی و حفاظت از منافع مادی و معنوی ارگان های خصوصی و دولتی آمادگی ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد:

 

 پدافند غیر عامل بعنوان یک ضرورت ملی مد نظر می باشد و در حقیقت در جهت تقویت بنیه دفاعی و تجهیز زیر ساختهای حیاتی ارگان ها و سازمانها تلاش دارد تا با انجام اقدامات اساسی  و کاربردی میزان آسیب پذیری سازمانها را در مواقع بروز بحران به حداقل رساند و باعث کاهش میزان آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی در حداقل زمان ممکن با صرف امکانات پیشگیری مهیا سازد.

در این راستا کمیته پدافند غیرعامل این مؤسسه آمادگی دارد تا با بهره مندی از نیروهای کیفی ، با قابلیت های مطلوب خدمات و اقدامات به شرح ذیل را به بانک ها ، مؤسسات و سازمان های خصوصی و دولتی ارائه نماید:

·        کارشناسی، بازدید، ترمیم معایب و نواقص استحکامات و مقاوم سازی و ایمن سازی سازه های حیاتی ساختمانها توسط متخصصین.

·        اقدامات اولیه کارشناسی به تفکیک مکانها در حوادث طبیعی و غیر طبیعی (پدافند غیر عامل) همچون سیل، زلزله، آتش سوزی، اغتشاشات، تجمع و درگیری ها، حملات سایبری و ... .

·        ارائه آموزشهای مهارتی مورد نیاز برای کلیه کارکنان در سطوح مختلف در حوزه های عملکردی.

·        امداد و نجات و حمل مجروح از ارتفاعات با بهره مندی از ابزار و تکنیک های روز.

·        انجام استحکامات ساختمانها از جمله نصب حفاظ، مهار، ایمن سازی وسایل در ارتفاعات، ایمن سازی شیشه ها و سنگهای نمای ساختمان قاب کشی و رول پلاک و پاکسازی نمای ساختمان در ارتفاعات.

·        خارج کردن اشیاء قیمتی و مدارک طبقه بندی در شرایط خاص حتی با عملیات راپل.

·        ایجاد محل تجمع و پناهگاه برای مواقع اضطراری به منظور حفاظت از جان کلیه کارکنان.

·        مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها.تولید سازه های دو منظوره

 

021-53144