سامانه علوم وفنون و آموزش حفاظت.آموزش نگهبانی.آموزش حراست.آموزش مدیران.آموزش ارگان های خصوصی و دولتی 53144-021

چکیده

مجری آموزش علوم حفاظت و مراقبت پلیس در امور حفاظت و مراقبت"حضوری و مجازی"

سامانه علوم وفنون و آموزش حفاظت.آموزش نگهبانی.آموزش حراست.آموزش مدیران.آموزش ارگان های خصوصی و دولتی 53144-021

 

 

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

حضوری در سراسر کشور

  غیر حضوری بصورت مجازی 

مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازی

مجری آموزش حفاظت و مراقبت پلیس در کشور

 

دارای رتبه یک در امور حفاظت و مراقبت

آموزش حفاظت و مراقبت

آموزش حفاظت فیزیکی

آموزش نگهبانی تمامی ارگانها ونهادهای خصوصی و دولتی

با ارائه گواهینامه معتبر از پلیس

 

با اخذ مجوز از مرکز انتظام

پلیس پیشگیری فراجا

 

Police certificate

-----  Security  -----

 

موسسه محافظین حریم سامان

مجری آموزش علوم حفاظت و مراقبت پلیس در سراسر کشور

با ارائه گواهینامه معتبر از پلیس

 

آموزش حفاظت فیزیکی

آموزش نگهبانی

آموزش پرسنل انتظامات

آموزش تشریفات در حفاظت

آموزش همراهی شخصیت و میهمانان ویژه

آموزش حراست

آموزشاصول نگهبانی

آموزش آتش نشانی

آموزش مبانی  حقوقی نگهبان و پلیس یار

آموزش آداب معاشرت

آموزش اسکورت

آموزش نگهبانی

آموزشکمک های اولیه

آموزش پدافند غیر عامل

آموزش مدیران

آموزش کارشناسان

آموزش دانستنی حفاظت برای پرسنل خدمات

آموزش تیراندازی با سلاح گرم

آموزش دفاع شخصی کاملا کاربردی و مرتبط با شغل

آموزش ورزش های رزمی تخصصی

آموزش بدلکاری

آموزش کار با سپر

آموزش کاملا کاربردی  باتوم و تونفا

آموزش شناخت آسانسور

آموزش امداد و نجات

آموزش مربیگری سگ گارد

آموزش مربیگری سگ امداد

آموزش مربیگری سگ سرچ

آموزش مربیگری سگ مواد یاب

 

آموزش برای تمامی ارگانها،نهادهای خصوصی و دولتی سراسر کشور

با ارائه گواهینامه معتبر از پلیس

 

 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور حفاظت،مراقبت،نگهبانی و اصول حراست
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور حفاظت برای مدیران سازمان های خصوصی و دولتی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور حفاظت از اسناد
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امورحفاظت از اطلاعات
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور تخلیه تلفنی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور برنامه نویسی حفاظت
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امورطذاحی حفاظت و مراقبت
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور آسیب شناسی حفاظت ،حراست و نگهبانی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور نقش آتش نشانی در حفاظت و مراقبت
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امورنقش کمک های اولیه در حفاظت مراقبت از سازمان ها
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور آداب معاشرت در حفاظت و مراقبت و نگهبانی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور تشریفات
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور همراهی و تشریفا ارگان های خصوصی و دولتی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور استفاده از شوکر و گاز اشک آور
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور دفاع شخصی کاربردی
 • آموزش و ارائه گواهینامه در تمام رشته های ورزش های رزمی
 • آموزش و ارائه گواهینامه مهار کردن ها در درگیری ها
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امورتیر انداری با سلاح جنگی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور تیر انداری با سلاح بادی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور سلاح کشی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور استفاده کاربردی از تونفا
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در اموراستفاده کاربردی از باتوم . باتون و...
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور سپر دفاعی و ارایش های مربوطه
 • آموزش و ارائه گواهینامه روانشناسی در حفاظت و مراقبت
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور طراحی حفاظتی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور لوحه نویسی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور گزارش نویسی
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور تامین در نگهبانی و اسکورت
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور پلیس گردشگری،همراهی و همپایی با گردشگران
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور بکارگیری صحصح اس بیسیم و کد های مربوطه برای عدم افشاء اطلاعات در ماموریت ها
 • آموزش و ارائه گواهینامه در مواقع نداشتن بیسیم از علائم دست
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور حفاظت الکترونیک و استفاده از سیستم های ترکیبی
 • آموزش موتور سواری در امور حفاظت و مراقبت
 • آموزش و ارائه گواهینامه از پلیس در امور ماشین سواری عملیاتی در اسکورت محموله

 

 

اصول حفاظت فیزیکی

 

مشاورین و کارشناسان موسسه محافظین حریم سامان آماده ارئه مشاوره و اجرا در موارد ذیل می باشد

 

 • برآورد خطرات حفاظتی بر مبنای ضعیف ترین محل
 • ترکیب متناسب اقدامات حفاظتی با بکار بردن مناسب عوامل و وسایل حفاظتی
 • تناسب اقدامات حفاظتی با نیازمندیها، روش کار، ماهیت هدف
 • در نظر گرفتن زمان مناسب برای طرح اقدامات حفاظتی
 • بازرسی و نظارت مداوم از اقدامات حفاظتی

 

 

عوامل موثر در تعیین اقدامات حفاظتی

 • اهمیت نسبی (حساسیت نسبی)
 • آسیب پذیری نسبی

 

عوامل موثر در آسیب پذیری نسبی محل

 • وسعت یگان (گسترش فیزیکی)
 • موقعیت محل
 • نوع فعالیت
 • عوامل و وسایل و امکانات موجود محل

 

وظایف مسئول حفاظتی فیزیکی یگان

 • کشف نارسایها ونواقص حفاظت فیزیکی وارائه پیشنهاد اصلاحی وراه کارمناسب به مافوق
 • مشورت با مافوق در امور حفاظت فیزیکی
 • آموزش حفاظتی پرسنلی که در محل خدمت می کنند، یا اجرای برنامه های آموزشی حفاظت فیزیکی.
 • تهیه طرحهای حفاظتی اجرایی.

نکته: حفاظت اطلاعات (حفاظت و پیشگیری) باید در این مقوله به صورت فعال عمل نماید.

 

برآورد حفاظت فیزیکی

 • تعریف: بررسی یا باز نگری مداوم، منظم و منطقی حفاظت فیزیکی اماکن و تاسیسات را به منظور تعیین تهدیدات و نقاط قوت (توانایی ها) و نقاط ضعف (آسیب پذیریها) به منظور ارائه طرح جامع تر، در جهت بروز نگه داشتن توان توان حفاظتی یگان در مواجهه با تهدیدات احتمالی را برآورد حفاظتی گویند.

 

بنابراین هدف از تهیه برآورد حفاظت فیزیکی آن است که:

 • میزان ضریب حفاظتی اماکن و تاسیسات در مواجهه با تهدیدات احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • ابزار و عناصر حفاظتی مناسب که پاسخگوی تهدیدات احتمالی باشد پیش بینی شود.
 • طرح حفاظتی مناسب تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

 

تعریف حفاظت فیزیکی

تعریف(1)-کلیه اقدامات عملی که انجام می گیرد، روشها ومقرراتی که تنظیم وصادر می شود، تا اماکن و تاسیسات در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی، حفظ و حراست نماید را حفاظت فیزیکی گویند.

 تعریف(2)-یک سلسله موانع متحدالمرکزی هستند که بر سر راه متجاوز یا اشخاص غیر مجاز قرار داده میشود تا از دسترسی او به هدف (محل خدمت)کنترل یا کند نماید.

 

 • مسئولیت حفاظت فیزیکی در هر پروژه یا محل به عهده کیست

الف- مدیران و روسأ که مسئولیت کلی در حوزه ماموریت خود بر عهده دارند و تعویض قسمتی از وظایف از طرف آنان به شخص دیگرموجب سلب مسئولیت به هنگام وجود یا کشف نارساییهای حفاظتی نخواهند شد.

ب-هر کدام از پرسنل در محدوده کاری خود، مسئول حفاظت هستند.

 

مسئولیت فرماندهی در امور حفاظت فیزیکی

 • اجرای قانون در رابطه موضوع
 • صدور دستورات حفاظتی و ابلاغ به رده ها و پرسنل
 • تعیین مسئول حفاظت فیزیکی
 • نظارت دائم و مستمر و تلاش در جهت رفع نقص و عیب

تعریف موانع حفاظتی

عوامل و وسایلی هستند که بر سر راه ورود و نفوذ متجاوز و افراد غیر مجاز قرار داده می شوند، تا دسترسی آنان را به هدف کنترل یا کند نمایند.

 

انواع ورود و نفوذ غیر مجاز پنهانی

الف- ورود محسوس:

ورودی هست که خودش اثر و ردپا بجای می گذارد

 

ب- ورودی غیر محسوس:

ورودی هست که از خودش اثر رد پا برجای نمی گذارد.

 

 • افراد غیر مجاز چه کسانی هستند؟

کسانی هستند که:

الف- صلاحیت دسترسی ندارند

ب- نیاز به دسترسی ندارند

 

تعریف دسترسی

توانایی و شرایط لازم به منظور حضور در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده به صورت های مختلف اعم از مستقیم، سمعی، بصری را جهت انجام مأموریتهای محوله دسترسی می گویند

 

انواع دسترسی غیر مجاز

الف-دسترسی مستقیم (طرح طرح ریزی می شود، اقدامات لازم انجام میگیرد، به سمت هدف هدایت  می شود.)

ب-دسترسی سمعی.

پ- دسترسی بصری.

 

تعریف موانع طبیعی

موانعی هستند که دست بشر در ساختن آن دخالتی ندارد. مثل کوه، دریا، رودخانه، باتلاق و... که برای از بین بردن نقاط ضعف موانع طبیعی بایستی آن را با سایر موانع ترکیب نماییم

 

تعریف موانع مصنوعی

موانعی هستند که بشر در ساخت آن دخالت دارد، مثل ساختمان، دیوار، درب، پنجره، سیم خاردارو ...

 

تعریف ساختمانهای حفاظتی

منظور از ساختمانهای حفاظتی اماکن و تاسیساتی هستند که به دلیل اصول ایمنی در احداث ساختمان، اعم از ططراحی مناسب، بکار بردن مصالح و مواد مقاوم ساختمانی و غیره از شرایط فیزیکی و ضریب مقاومت بالایی برخوردار بوده و قادر باشد.

اولاً: بدنه اصلی و استخوان بندی ساختمان در برابر حوادث طبیعی و مصنوعی مقاومت داشته و از نظر میزان ضریب حفاظتی از سطح بالایی برخوردار باشد.

ثانیاً: جان پرسنل در برابر انواع تهدیدات متصور و همچنین در برابر ریزش، سقوط ویا  هر حوادثی همچنین مستقیم حفظ نماید.

ثالثاً: از تجهیزات سازمانی در برابر خطرات مذکور محافظت نمایند

رابعاً: در صورت بروز هرگونه خرابکاری یا انفجارها در داخل ساختمان به دلیل ضریب مقاومت بالای دیوار ها، سقف، کف و... مانع از سرایت انفجار یا آتش سوزی به اماکن مجاور و نتیجتاً افراد دیگر شود

 

نکته قابل توجه:

ساختمانهای  قابل حفاظت و مراقبت ممکن است، طبقه بندی شده باشند یا نباشند، بنابراین در صورتی که اینگونه ساختمانها مورد استفاده ارگانهای حساس باشند با توجه به نوع حساسیت  و همچنین آسیب پذیری نسبی در یکی از طبقات چهارگانه حفاظتی قرار میگیرند. ضمناً در رابطه با چگونگی احداث ساختمانهای حفاظتی منابع علمی مختلفی وجود دراد که در اینجا به تعدادی از این ویژگیها اشاره می شود.

 

برخی از ویژگی های ساختمانهای حفاظتی

 • باید جدا از ساختمانهای غیر حفاظتی ساخته شود
 • نرده کشی این ساختمانها باید محکم و غیر قابل نفوذ باش
 • دربهای این قبیل ساختمانها باید از نظر تعداد کم، محکم، دوجداره یا چند جداره باشد
 • پنجره های این قبیل ساختمانها بایستی به وسیله نرده های فلزی در طبقات همکف، اول و آخر هر ساختمان حفاظت شود
 • پنجره این قبیل ساختمانها باید کوچک و در قسمت بالای هر طبقه کار گذاشته شود
 • این قبیل ساختمانها باید علاوه بر برق شهر به برق اضطراری نیز مجهز باشد
 • این قبیل از ساختمانها باید علاوه بر دربهای اختصاصی ورودی و خروجی از راهروها و دربهای اضطراری نیز استفاده شود
 • سیستم فاضلاب این نوع ساختمانها بایستی قابل کنترل و غیر قابل نفوذ باشد
 • اصول ایمنی در زمینه های مختلف و همچنین ایمنی حریق در احداث این نوع ساختمانها رعایت شود
 • این قبیل ساختمانها بسته به نوع فعالیت و حساسیت ممکن است سطحی، نیمه مدفون ومدفون احداث شود
 • سایر موارد....

 

طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات

طبقه بندی اماکن و تاسیسات شامل حیاتی، حساس و مهم و قابل حفاظت می باشد

 

الف- طبقه بندی حیاتی:

به تاسیساتی گفته میشود که اگر تمام و یا قسمتی از آن در سطح کشور آسیب ببنید (مورد تعرض یا تخریب یا تحت شعاع عوامل دشمن قرار گیرد) همه کشور زیان می بیند. مثل کارخانجات، صنایع نظامی، تاسیسات سمبلیک، تاسیسات مهم مخابراتی، فرودگاههای بین المللی و...

 

ب-طبقه بندی حساس:

با تاسیساتی گفته می شود که اگر تمام یا قسمتی از آن در سطح کشور آسیب ببیند(مورد تعرض یا تخریب یا تحت شعاع عوامل دشمن قرار گیرد) منطقه یا مناطقی از کشور زیان می بیند. مثل سدها

 

 •  
 • مجری آموزش علوم حفاظت و مراقبت پلیس در کشور
 • موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

021-53144

 

 •  
 •  
 • آموزش های حفاظت فیزیکی ، حفاظت از اماکن ،حفاظت و همپایی گردشگران تمام پرسنل در بدو استخدام و ضمن خدمت
 • آموزش رشته های رزمی ، دفاع شخصی حرفه ای و ... 
 • آموزش اجرای حرفه ای کار با تجهیزات دفاع شخصی (سپر ، باتوم ، تونفا و ...)
 • آموزش بکارگیری سلاح ، تیراندازی با سلاح گرم ، راپل و ... 
 • آموزش تشریفات ، همراهی مهمانان و مسئولین ، اسکورت و ... 
 • آموزش زبان انگلیسی، امداد و کمک اولیه، آتش نشانی، رفتار سازمانی، اخلاق حرفه ای، روانشناسی، حفاظت اطلاعات، حفاظت گفتار، حفاظت رفتار، شناخت آسانسور، اصول تغذیه، تکنیک های حمل پول، دروس انتظامی و ...

کلیه آموزش ها در سه سطح (مقدماتی، عمومی و تخصصی) و در دو گروه عادی و ویژه زیر نظر اساتید نظامی و انتظامی بصورت مستمر و دوره ای با آزمون حضوری، غیر حضوری، آنلاین (مجازی، شبکه اجتماعی یا آزمون در اپلیکشین موبایل مؤسسه) جهت ارتقاء سطح کیفی برگزار می گردد.

 

 

 

 

Harim Saman Protection and Care Services Institute

 

Conducting police protection and care training in the country

 

Ranked first in protection and care

 

 

 • Training and providing certificates from the police in matters of protection, care, guarding and the principles of guarding
 • Training and providing certification from the police in security matters for managers of private and public organizations
 • Training and providing certificates from the police in document protection matters
 • Training and providing certificates from the police in matters of information protection
 • Training and providing a certificate from the police in matters of telephone evacuation
 • Training and providing certification from the police in matters of protection programming
 • Training and providing certificates from the police in hygiene, protection and care
 • Training and providing certification from the police in the pathology of protection, guarding and guarding
 • Training and providing certification from the police on the role of the fire department in protection and care
 • Training and providing certification from the police in the role of first aid in the protection and care of organizations
 • Training and providing a certificate from the police in matters of social etiquette in protection and care and guarding
 • Training and presentation of certificates from the police in matters of formality
 • Training and providing certificates from the police in escorting and formalities of private and public bodies
 • Training and providing a certificate from the police regarding the use of stun guns and tear gas
 • Training and providing certification from the police in practical personal defense matters
 • Training and certification in all disciplines of martial arts
 • Training and certification of restraints in conflicts
 • Training and providing certification from the police in Amortire Andari with combat weapons
 • Training and providing certification from the police in shooting with air weapons
 • Training and providing a certificate from the police in matters of disarmament
 • Training and providing a certificate from the police in matters of practical use of Tonfa
 • Training and providing a certificate from the police in matters of practical use of the baton. baton and...
 • Training and providing certificates from the police in matters of defensive shields and related decorations
 • Training and providing psychology certification in protection and care
 • Training and providing certification from the police in protective design matters
 • Training and providing a certificate from the police in license plate writing
 • Training and providing certificates from the police in report writing
 • Training and providing certificates from the police in security and escort matters
 • Training and providing certificates from the police in the affairs of the tourist police, accompanying and walking with tourists
 • Training and providing certificates from the police regarding the use of correct SBS and relevant codes for non-disclosure of information in missions.
 • Training and providing certification when there is no wireless hand signal
 • Training and providing certification from the police in matters of electronic security and the use of hybrid systems
 • Motorcycle riding training in protection and care matters
 • Training and providing a certificate from the police in matters of operational car driving in cargo escort

 

 

Principles of physical protection

 

The consultants and experts of Hareem Saman Protection Institute are ready to provide advice and implementation in the following cases

 

 • Estimating protection risks based on the weakest location
 • Proportionate combination of protection measures with appropriate use of protective agents and devices
 • Proportion of protection measures with the requirements, working method, nature of the goal
 • Considering the right time to plan protective measures
 • Continuous inspection and monitoring of protective measures

 

 

Effective factors in determining protective measures

Relative importance (relative sensitivity)

 • Relative vulnerability

 

Factors affecting the relative vulnerability of the place

 • Unit size (physical size)
 • The location of the place
 • Type of Activity
 • Agents and facilities available in the place

 

Duties of the physical protection officer of the unit

 • Discovering inadequacies and deficiencies in physical protection and offering corrective and appropriate work suggestions to superiors
 • Consultation with superiors in matters of physical protection
 • Protective training of personnel serving on site, or implementation of physical protection training programs.
 • Preparation of executive protection plans.

Note: Information protection (protection and prevention) must work actively in this category.

 

Estimate physical protection

 • Definition: Continuous, regular and logical review or review of the physical protection of places and facilities in order to determine threats and strengths (abilities) and weaknesses (vulnerabilities) in order to provide a more comprehensive plan, in order to keep the power up to date. Protection of the unit in the face of possible threats is called protection estimate.

 

Therefore, the purpose of preparing the physical protection estimate is to:

 • The protection factor of places and facilities should be evaluated in the face of possible threats.
 • Anticipate appropriate protection tools and elements that respond to possible threats.
 • A suitable protection plan should be prepared and implemented.

 

Definition of physical protection

Definition (1) - All practical measures that are carried out, methods and regulations that are regulated and issued to protect and protect places and facilities against natural and artificial hazards are called physical protection.

  Definition (2)- are a series of concentric obstacles that are placed on the path of the aggressor or unauthorized persons to control or slow down his access to the target (place of service).

 

 • Who is responsible for physical security at each project or location?

A- Managers and chiefs who have overall responsibility in their field of mission and changing part of their duties to another person will not lead to abdication of responsibility when there are or detection of security deficiencies.

B- Each of the personnel is responsible for protection in their work area.

 

Command responsibility in physical protection matters

 • Law enforcement in relation to the issue
 • Issuing protective orders and communicating them to ranks and personnel
 • Determining the person in charge of physical protection
 • Constant and continuous monitoring and efforts to fix defects

Definition of protective barriers

There are agents and devices that are placed on the path of intruders and unauthorized people to control or slow down their access to the target.

 

Types of covert unauthorized entry and penetration

A- Perceptible entry:

There is an entrance that itself.