سامانه حارس ، خدمات حفاظت،حراست،مراقبت،نگهبانی از تمام ارگان های خصوصی و دولتی

چکیده

خدمات حفاظت،حراست،مراقبت،نگهبانی از تمام ارگان های خصوصی و دولتی موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

سامانه حارس   ،    خدمات حفاظت،حراست،مراقبت،نگهبانی از تمام ارگان های خصوصی و دولتی

حفاظت ،حراست،نگهبانی،مراقبت از تمامی ارگانهای خصوصی و دولتی

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

 

021-53144

 

حفاظت و مراقبت از بانک های خصوصی و دولتی
حفاظت از صرافی ها
حراست از اماکن دولتی
نگهبانی و حفاظت از خطوط نفت و گاز
حفاظت و نگهبانی از سدها
حفاظت ومراقبت از تصفیه خانه ها
حفاظت و نگهبانی از شهرک های صنعتی
حفاظت از ویلاها
حراست و حفاظت از مجتمع های تجاری
حفاظت و حراست از مجتمع های اداری
حفاظت و نگهبانی از مجتمع های مسکونی
حفاظت از محله ها
حفاظت و نگهبانی از بزرگراه ها و علائم راهنمایی و رانندگی
حفاظت و مراقبت با سلاح گرم
حفاظت و مراقبت با استفاده از مامور نسلح به سلاح گرم
حفاظت از دکل های نفتی
حفاظت و مراقبت از دکل های مخابراتی
حفاظت از پالایشگاه ها
حفاظت و نگهبانی ازجنگل ها
حفاظت و مراقبت از بازارهای مرزی
حفاظت و حراست از هتل ها
حفاظت و مراقبت از نمایش گاه ها
حفاظت و تشریفات از سمینارها و مجامع
حفاظت از موزه ها
حفاظت از سفارت خانه ها
حفاظت و مراقبت از ایستگاه های راه آهن
و....

حفاظت و حراست توسط پلیس یاران جوان، با اخلاق، منظم و متعهد، نخبگان ورزش های رزمی در سطوح ملی و بین اللملی و رعایت استانداردها و اصول امنیتی در جذب و بکارگیری و آموزش های لازم در بدو استخدام و ضمن خدمت در آکادمی مؤسسه توسط اساتید برجسته کشوری بصورت مستمر و بروز و همچنین آموزش های رزمی و دفاع شخصی و آموزش های حرفه ای کار با تجهیزات دفاع شخصی و بکارگیری سلاح بصورت دوره ای انجام می گیرد. در این مؤسسه جذب و استخدام با ورودی تست ورزش حرفه ای و دارا بودن یکی از ورزش های رزمی در سطح عالی انجام می شود و هر فصل تست ورزش جهت صحت آمادگی جسمانی برگزار می گردد