سامانه حارس ، خدمات حفاظت،حراست،مراقبت،نگهبانی از تمام ارگان های خصوصی و دولتی

چکیده

خدمات حفاظت،حراست،مراقبت،نگهبانی از تمام ارگان های خصوصی و دولتی موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

سامانه حارس   ،    خدمات حفاظت،حراست،مراقبت،نگهبانی از تمام ارگان های خصوصی و دولتی

حفاظت ،حراست،نگهبانی،مراقبت از تمامی ارگانهای خصوصی و دولتی

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

021-53144

 


حفاظت و حراست توسط پلیس یاران جوان، با اخلاق، منظم و متعهد، نخبگان ورزش های رزمی در سطوح ملی و بین اللملی و رعایت استانداردها و اصول امنیتی در جذب و بکارگیری و آموزش های لازم در بدو استخدام و ضمن خدمت در آکادمی مؤسسه توسط اساتید برجسته کشوری بصورت مستمر و بروز و همچنین آموزش های رزمی و دفاع شخصی و آموزش های حرفه ای کار با تجهیزات دفاع شخصی و بکارگیری سلاح بصورت دوره ای انجام می گیرد. در این مؤسسه جذب و استخدام با ورودی تست ورزش حرفه ای و دارا بودن یکی از ورزش های رزمی در سطح عالی انجام می شود و هر فصل تست ورزش جهت صحت آمادگی جسمانی برگزار می گردد