حفاظت از اماکن و تأسیسات دولتی و خصوصی

خلاصه سرويس

حفاظت از اماکن و تأسیسات دولتی و خصوصی با گذشت زمان شاهد اهمیت یافتن نقش حراست و انتظامات برای بالا بردن ضریب امنیت در دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی اعم از وزارتخانه‌ها، اماکن و تأسیسات و شرکت‌ها و … هستیم که این مهم به صورت یک امر اجتناب ناپذیر اجتماعی بوده و به همین منظور سیستم‌های پیشرفته‌ای در حفاظت فیزیکی و کنترل اماکن و تأسیسات بکار گرفته می شود

حفاظت از اماکن و تأسیسات دولتی و خصوصی

 

حفاظت و حراست از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ، ساختمان ها ، انبارها و مراکز مرتبط به بانک ها.

حفاظت از ماشین های پول رسانی و حمل و نقل اسناد و اوراق بهادار و حفاظت از دستگاه های خودپرداز در شعب و غیر شعب و باجه های الکترونیکی بانک ها.