عاملیت فروش تجهیزات دفاعی

خلاصه سرويس

عاملیت فروش تجهیزات دفاعی • تجهیزات دفاع شخصی (شوکر الکتریکی ، افشانه اشک آور) • تحویل تجهیزات دفاع شخصی برای مشاغل حساس ، بانک ها ، سازمان ها دولتی و خصوصی ، اصناف ، مدیران ، اشخاص و ...

عاملیت فروش تجهیزات دفاعی

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که تنها گروه های هدف در معرض خطر همانند طلا فروشی ها و صرافی ها اجازه استفاده از این تجهیزات را دارند.
اگر قصد دارید تا این تجهیزات را تهیه نمایید بهتر است تا خرید خود را از محل های مورد تایید نیروی انتظامی نظیر شرکت های امنیتی حفاظتی انجام دهید این تجهیزات شامل وسایلی نظیر افشانه فلفل، گازهای اشک آور، شوکر و … می باشد.
به خاطر داشته باشید که این تجهیزات دفاع شخصی باید در اختیار افراد قابل اعتمادی قرار گیرد که توانایی، دانش و مهارت استفاده از آنها را داشته باشند و اگر این ابزار در اختیار افراد غیر قابل صلاحیت قرار بگیرد موجب نا امنی بیشتر جامعه می گردد.